10 ผักราคาแพง ในหน้าหนาว

ปลูกผักในช่วงฤดูหนาวปลูกอะไรดี…..วันนี้มีคำตอบค่ะ พืชผักที่มีราคาและตลาดเป็นที่ต้องการมีอยู่หลายชนิด จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย 1 ผักบุ้ง ราคา 12-15 บาท/กก. ตลาดมีความต้องการเยอะ แต่ผลผลิตมักออกมาน้อย ราคาจึงสูงกว่าฤดูกาลอื่น 2 ชะอม ราคา 25-35 บาท/กำ อากาศหนาวชะอมจะออกยอดน้อย ราคาจึงแพงกว่าปกติ 3 ตำลึง ราคา 60-70 บาท/กำ ผลผลิตออกมาป้อนตลาดน้อย จะแพงเป็นปกติเพราะไม่ค่อยมียอดให้เก็บขาย 4 ผักกระเฉด ราคา 280-300 …

Read More

ผักอะไร ปลูกแล้วเกื้อกูลกัน

ผักคู่หู หรือพืชคู่หู คือพืชที่ปลูกใกล้กันแล้วจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันภูมิปัญญาคนโบราณที่มักปลูกผักหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกันโดยเชื่อว่าผักที่ปลูกจะเกื้อกูลกัน และมีงานวิจัยในต่างประเทศได้ทดลองปลูกผักร่วมกัน ซึ่งผักที่เป็นคู่กันจะเกื้อกูลกันเป็นร่มเงาให้กัน ช่วยไล่ศัตรูพืชให้กันและกัน ไม่แย่งธาตุอาหารกัน ทั้งยังช่วยผสมเกสรให้ออกผลได้มากขึ้นด้วย เมื่อปลูกรวมในแปลงเดียวกันแล้วยังเป็นการสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศ มีผักชนิดใดที่เป็นผักคู่หูควรปลูกใกล้กันบ้าง ลองไปดูกันเลย

Read More

หลุมพอเพียง : หลุมแก้จน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่ทำคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จะทำวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4×4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง …

Read More

ตามรอยศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู้จัดใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาด ให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและทั่วถึงกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนำการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบลักษณะเบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วย การปลูกป่า 3 อย่าง 1 ป่าไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม มะม่วง ทุเรียน สะตอ ผักหวานป่า ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว …

Read More