ผักอะไร ปลูกแล้วเกื้อกูลกัน

ผักคู่หู หรือพืชคู่หู คือพืชที่ปลูกใกล้กันแล้วจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ภูมิปัญญาคนโบราณที่มักปลูกผักหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกันโดยเชื่อว่าผักที่ปลูกจะเกื้อกูลกัน และมีงานวิจัยในต่างประเทศได้ทดลองปลูกผักร่วมกัน ซึ่งผักที่เป็นคู่กันจะเกื้อกูลกันเป็นร่มเงาให้กัน ช่วยไล่ศัตรูพืชให้กันและกัน ไม่แย่งธาตุอาหารกัน ทั้งยังช่วยผสมเกสรให้ออกผลได้มากขึ้นด้วย เมื่อปลูกรวมในแปลงเดียวกันแล้วยังเป็นการสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศ มีผักชนิดใดที่เป็นผักคู่หูควรปลูกใกล้กันบ้าง ลองไปดูกันเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *